Академиялық ұтқырлық бағдарламасына GPA балы жоғары және акедемиялық қарызы жоқ білім алушылар қатыса алады.

2020 жылдың 16 наурызынан бастап сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің № 16-4/375 тіркелген 2020 жылғы      29-шы ақпанындағы хатқа байланысты тоқталған , ал ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы «Қашықтықтан оқыту технологиясы » бойынша жүргізіліп жатыр.