ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІҢ БИОИНДИКАЦИЯСЫ БҰЗЫЛҒАН МЕН БИОРЕМЕДИАЦИЯСЫНДА ЛЮМБРИКОФАУНАНЫ ПАЙДАЛАНУ

Мәселенің өзектілігі: жаңбырлы құрттар топырақ экожүйесінің компоненттерінің бірі болып табылады және химиялық элементтерді трансформациялауда маңызды рөл атқарады. Органикалық субстраттарды қайта өңдеу салдарынан, люмбрикофауна топырақта биогенді элементтердің қол жетімді нысандарын қалыптастырады, сол арқылы топырақ биоценозының тіршілік әрекеті үшін қолайлы жағдайлар жасауға ықпал етеді. Жаңбырлы құрттарға ауыр металдардың әсерін зерттеуге арналған бірқатар зерттеулер белгілі.  Тропикалық ормандардың ластанған топырақтарынан мыс, қорғасын және мырышты шоғырландыруда жаңбырлы құрттардың рөлі белгіленді.

Зерттеу мақсаты: Бұзылған экожүйелердің биоиндикациясы мен биоремедиациясындағы жаңбырлы құрттардың рөлін зерттеу.

а

б

Бақылау

PbPbPb

а

Б

Тәжірибе

Люмбрицид ұлпаларында қорғасын иондарының жиналуы

Алынған нәтижелер:

1.        Түркістан облысы топырақтарының әртүрлі түрлерінде люмбрицидтердің таралуы зерттелді;

2.        Түркістан облысында люмбрицидтің 6 түрі тұратыны анықталды;

3.        Мұнаймен ластанған Топырақтардың биоиндикациясындағы жаңбырлы құрттардың рөлі анықталды;

4.        ICP және REM талдауларының нәтижесінде жаңбыр құртының ұлпаларында қорғасын және кадмий иондарының шоғырлану фактісі анықталған.

5.        Топырақтың ауыр металл иондарымен және мұнай өнімдерімен ластану деңгейін биотестілеу әдісі әзірленді.

 

ҒЗЖ орындаушылар:

Стратегиялық жетекші: б. ғ. д., профессор Исаева А. У.

Тактикалық жетекшісі: Т. ғ. к., доцент Кенжалиева Г.

Орындаушылар: Дабылова Ж., Байботаева А.

 

 

 

 

ЗЕРТТЕУ ЖАЛҒАСУДА!!!