Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ)

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ) университетте мамандар дайындаудың міндетті бөлігі, Шымкент университетінің оқу және ғылыми үдерістерін біріктіруінде шешілетін негізгі мәселесі болып табылады. Студенттер мен магистранттардың ҒЗЖ оқу жоспары бойынша және оқу жоспарынан тыс жүргізіледі. Оқу жоспары бойынша студентердің оқу зерттеу жұмысы Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК) сонымен қатар кафедраның ғылыми жұмысына жауапты тұлғалар  арқылы жүзеге асырылады.

Студенттердің ғылыми зерттеу жұмысын (СҒЗЖ) арттыру мақсатында кафедра меңгерушісінің ғылымға жауапты көмекшісі мұғалімдермен оқу үрдісіне ендіру үшін факультеттерде түрлі деңгейлі тапсырмалар орындайды.. Үздік дайындалған студенттер әр түрлі халықаралық, республикалық, қалалық, аймақтық деңгейдегі олимпиадаларға қатысады.

 

Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының басты мақсаты:


- жоғары білімді мамандар даярлау сапасын нарықтық экономика талаптары сұранысына сәйкестендіре арттыру;
- таным мен зерттеудің ғылыми тәсілдерін қалыптасыра отырып, шығармашылық-кәсіби ойлау дағдысын қалыптастыру;
- бірыңғай білім (оқу және тәрбие), ғылым және тәжірибелік үдерістерді қамтамасыз ету;
- әр студентке шығармашылық тұлғасын қалыптастыруға, ғылыми зерттеу және ғылыми шығармашылық бағыттағы конкурстарға әрқайсысына сұранысқа сай және мақсатты ұстанымдары мен мүмкіндіктеріне орай толыққанды қатысуды қалыптастыру, құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық т.б. бағытта өсуіне жағдай жасау және оны дамыту.

 

Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі міндеттері:1. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының болашағы бар студенттерді анықтау;2. Біздің елімізде және шет елде жұмысы  мен идеялары зерттеу үдерістеріне нақты интеграцияланатын жоғары дарынды студенттер үшін қолайлы жағдайлар жасау;3. Студенттің жан-жақты және шығармашылық дамуына, өзін-өзі бағалауға, тәуелсіз іс-әрекетке, шығармашылық ұжымда жұмыс жасауға және ғылыми зерттеулердің әдістерін жасауға көмектесу;4. Ғылыми-технологиялық процестің әдістемелік, педагогикалық және басқа да негізгі мәселелеріне студенттердің қатысуын қамтамасыз ету;5. Университеттің профессор-оқытушылар құрамының қатарын толтыру үшін талантты және қабілетті студенттерді іріктеуді қамтамасыз ету;6. Өзекті мәселелерді шешу үшін ғылым мен техниканың түрлі салаларындағы студенттер мен оқытушылардың ғылыми және тәжірибелік потенциалын біріктіру.              

СҒЗЖ - студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына дағдыларын дамытуға, шығармашылық бастаманы дамытуға және ғылыми-техникалық үдерістің жетістіктерін іс жүзінде қолдану тәжірибесіне бағытталған.

Университеттің оқу үрдісімен қатар СҒЗЖ ұйымдастыру мамандарды кәсіптік даярлаудың маңызды компоненті болып табылады, ол кәсіби мәселелерді талдау және шешуге бағытталған және тәжірбиелік қызметте ғылыми білімдерін сәтті қолдануға бағытталған тәуелсіз зерттеу жұмыстарына қабілетті құзыретті, шығармашылық тұлғалар болып табылады.

Университетте студенттік үйірмелер жұмыс істейді, олар студенттік интеллектуалды салада ғалым ретінде біліктілігін арттырудың бастапқы кезеңі болып табылады.

Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ғылыми іс-шараларға тарту мақсатында жыл сайын конференциялар, байқаулар, конкурстар өткізіледі. Студенттер мақалаларды, эсселерді жазады, ғылыми конференциялар мен семинарларда презентация жасайды.

СҒЗЖ-да белсенді қатысатын үздік студенттер мен магистранттар дипломдармен немесе дипломдармен марапатталады.