Ғылым және халықаралық қатынастар департаменті

               Шымкент университетінің ғылым бөлімі профессор-оқытушылар құрамның ғылыми-зерттеу жұмысымен және халықаралық серіктестікті дамытудағы мәселелерді шешу үшін құрылған.

               Миссиясы: кадрлық потенциалды жоғарылату - отандық және халықаралық ғылым саласында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандар дайындау.

               Мақсаты: классикалық университетті жоғары дәрежелі ғылыми-зерттеу университетіне айналдыру.

 

Ғылым және халықаралық қатынастар департаментінің
негізгі бағыттары:

1)     Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтің сапасын арттыру және жетілдіру;
2)     Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту;
3)     Бизнес-инкубаторды құру арқылы қаржылық-экономикалық қызметтің тиімділігін арттыру;
4)     Университет ішілік, республикалық, халықаралық ғылыми конференцияларды, симпозиумдарды және семинарларды ұйымдастыру;
5)     Ғылыми-зерттеу жұмыстары (бұдан әрі - ҒЖЗ) бойынша ағымдық және ұзақ мерзімді жоспарларды құру;
6)      ҒЗЖ жоспарларын орындау туралы есептік құжатарды әзірлеу;
7)     Университеттің ҒЗЖ қорытынды көрсеткіштеріне талдау жүргізу;
8)     ҒЗЖ жоспарларын орындау бойынша университеттің бөлімдік қызметтерін  бақылау және талдау;
9)     Университеттің профессор-оқытушылар құрамының (бұдан әрі- ОПҚ) ғылыми қызметтерін белсендіруге бағытталған, оның ішінде ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар және басқа да университтің қоғамдық сипаттағы ғылыми шараларын  жоспарлау мен ұйымдастыру;
10) Университтің Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен, жетекші салалық ғылыми-зерттеу мекемелері және ұйымдармен ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты орнату мен қарым-қатынасын нығайту;
11) Университет өкілдерінің ғылыми іс-шараларға қатысуын ұйымдастыру;
12) Ғылыми, ғылыми-өндірістік қызмет саласындағы шетелдік жоғары оқу орындарымен, ғылыми мекемелермен ғылыми ынтымақтастықты кеңейту;
13) Университеттің білім алушыларын ғылыми-зерттеу жұмыстары қызметімен ақпараттық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;
14) Университеттің жастар ғылыми өзін-өзі басқару құрылымдарының (Жас ғалымдар кеңесі, Студенттер үйірмесі) қызметтеріне ақпараттық және ұйымдастыршылық қолдау көрсету;
15) Университеттің ПОҚ, білім алушыларын ҒЗЖ орындау бойынша мемлекеттік сыйақылар, басқа да сыйақы мен марапаттар конкурстарына қатысуын ақпараттық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;
16) Университет ғалымдарының халықаралық рейтингтік журналдарда жарияланым  белсенділіктерін арттыру  бойынша жұмыстар ұйымдастыру;
17) Университет ғалымдарының дәйексөздері мен халықаралық рейтингтік журналдарда жарияланған мақалалары туралы ақпарат жинау; 
18)  Бақылаушы органдар мен ұйымдардың тапсырмасы негізінде Бөлім қызметі туралы статистикалық мәліметтер мен есептік құжаттар дайындау;
19) Университеттің құрылымдық бөлімшелерін ҒЖЗ ұйымдастыру бойынша құжаттар, басшылықтың бұйрықтары, конференциялар, семинарлар, конкурстар туралы ақпараттандыру; 
20) Университеттің ғылыми-зерттеу қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеу;